MySQL LIMIT in spremenljivke

2 minute read

Trenutno se ukvarjam s popolno predelavo nekega velikega novičarskega portala. Na prvi strani je kar nekaj sekcij, ki morajo prikazovati zadnje novice iz izbranih kategorij. Ker je člankov v bazi trenutno okoli 180.000, bi rešitev v stilu SELECT * FROM clanki ORDER BY datum DESC ne bila prav idealna. Na pomoč seveda priskočijo materialized views, se pa kmalu pojavi problem. Za vsako sekcijo moram izbrati kategorije in število člankov, ki jih vsebuje. Ob vsakem dodajanju, spremembi ali brisanju članka, bom izvedel trigger, ki bo preveril, če je potrebno katerega of materializiranih viewjev na novo kreirati. Po potrebi se bo izvedla naslednja procedura:

CREATE PROCEDURE find_grouped(
   IN cat_id INT,
   IN cat_limit INT
  )
BEGIN
  DELETE
   FROM
     cat_articles
   WHERE
     category_id = cat_id;
  INSERT
   INTO
     cat_articles
     (category_id, article_id)
   SELECT
      cat_id, articles.id
     FROM
      articles
     WHERE
      articles.category_id = cat_id
     ORDER BY
      articles.datum DESC
     LIMIT
      cat_limit;
END;

Proceduro sem poenostavil, dejansko stanje je namreč takšno, da so lahko v eni sekciji članki iz večih kategorij, nastavitve, katere kategorije vključiti in koliko člankov zajeti, se prebere iz nekaj tabel z nastavitvami in ne podaja v parametrih procedure, kot v našem primeru. Ravno tako se, zaradi optimizacije poizvedbe, iz nastavitev prebere tudi, za koliko dni nazaj objavljenih člankov naj se v poizvedbi analizira. Te stvari sicer za naš problem niso pomembne, ker pa zelo zakomplicirajo poizvedbo, sem jih, zaradi lažjega razumevanja, iz procedure brez slabe vesti izpustil.

No, kje se pojavi problem? Problem je LIMIT, ki ne sprejema spremenljivk, kasnejše branje manuala to tudi potrdi:

User variables may be used in contexts where expressions are allowed. This does not currently include contexts that explicitly require a literal value, such as in the LIMIT clause of a SELECT statement, or the IGNORE N LINES clause of a LOAD DATA statement.

Super, kaj pa zdaj? Stric Google ve vse, poglejmo, če je kdo že rešil problem. So ga, na kar nekaj načinov. Eden od njih je uporaba prepared statements, drugega bom pa v nadaljevanju opisal. Ta rešitev se mi je zdela sicer lepša kot prva, pa še vseeno kar grda. Ampak deluje, jebiga.

CREATE PROCEDURE find_grouped(
   IN cat_id INT,
   IN cat_limit INT
  )
BEGIN
  DELETE
   FROM
     cat_articles
   WHERE
     category_id = cat_id;
  SET @__sequence = 0;
  INSERT
   INTO
     cat_articles
     (category_id, article_id)
   SELECT
      cat_id, id
     FROM
      (
      SELECT
         (@__sequence:=@__sequence+1) AS rownum,
         articles.id
        FROM
         articles
        WHERE
         articles.category_id = cat_id
        ORDER BY
         articles.datum DESC
      ) AS articles
     WHERE
      rownum <= cat_limit;
END;

Kaj smo naredili? Umetno smo ustvarili nek row number counter in rezultat omejili le na prvih cat_limit vrstic. Grda ali ne tako zelo grda rešitev? Mogoče celo lepa? Presodite sami. Je pa zaenkrat, po mojem mnenju, še najboljši workaround za omenjeni problem.

Pozna kdo boljšega in lepšega? Vesel ga bom, ponoči namreč zaradi tega slabo spim.

Updated: