PostgreSQL in table inheritance

2 minute read

Naletel sem na problem, ko sem moral imeti eno tabelo, recimo artiklov, vendar naj bi ti artikli imeli različne lastnosti, saj veste, hladilniki imajo ene lastnosti, štedilniki druge, pečice spet tretje, pa saj razumemo, kajne? Table inheritance v PostgreSQL bi kaj lahko rešil ta moj problem, sem ugotovil, pa poglejmo, če ga je res.

Kreirajmo najprej nekaj tabel naše namišljene spletne trgovine:

CREATE TABLE artikli (
  id  serial PRIMARY KEY,
  ime text,
  opis text,
  cena money
 );
CREATE TABLE artikli_vrsta_1 (
  lastnost_1_1 text,
  lastnost_1_2 text,
  PRIMARY KEY (id)
 ) INHERITS (artikli);
CREATE TABLE artikli_vrsta_2 (
  lastnost_2_1 integer,
  lastnost_2_2 bool,
  PRIMARY KEY (id)
 ) INHERITS (artikli);
CREATE TABLE artikli_vrsta_3 (
  lastnost_3_1 text,
  lastnost_3_2 text,
  lastnost_3_3 integer,
  lastnost_3_4 date,
  PRIMARY KEY (id)
 ) INHERITS (artikli);

Artikle različice ena bomo dodajali v tabelo artikli_vrsta_1, različice dva v tabelo artikli_vrsta_2, različice tri v tabelo artikli_vrsta_3, še vedno pa bomo imeli dostopen seznam vseh artiklov s cenami v tabeli artikli.

Po želji dodajmo nekaj artiklov vsake vrste v pripadajočo tabelo, da se bomo lahko malo igrali s podatki.

Poskusimo:

SELECT p.relname, a.id, a.ime, a.opis, a.cena
 FROM artikli a, pg_class p
 WHERE p.oid = a.tableoid;

Dobimo nekaj takega:

relname    |id|ime   |opis     |cena
---------------+--+---------+--------------+-------
artikli_vrsta_1| 1|Artikel 1|Opis artikla 1|$100.00
artikli_vrsta_1| 2|Artikel 2|Opis artikla 2| $20.00
artikli_vrsta_2| 3|Artikel 3|Opis artikla 3| $15.00
artikli_vrsta_2| 5|Artikel 5|Opis artikla 5| $45.00
artikli_vrsta_3| 4|Artikel 4|Opis artikla 4| $85.00

V koloni relname imamo še podatek o dejanski tabeli, v kateri se artikel nahaja, tako da lahko enostavno naredimo še eno poizvedbo za pridobitev ostalih podatkov.

Seveda lahko izvedemo še razna filtriranja po posameznih lastnostih znotraj skupine artiklov in podobno, omejitev je skoraj samo naša domišljija.

Do tukaj vse super, kaj pa če želim ustvarit še eno tabelo s podatki, ki so skupni vsem artiklom, vendar v tem primeru želim relacijo 1:M? Poglejmo:

CREATE TABLE artikli_dodatne_lastnosti (
  id serial PRIMARY KEY,
  artikel_id integer REFERENCES artikli (id),
  lastnost_1 text,
  lastnost_2 text
 );

Poskusimo artiklu “Artikel 1” dodati eno teh dodatnih lastnosti:

INSERT INTO artikli_dodatne_lastnosti
 VALUES (DEFAULT, 1, 'Lastnost 1', 'Lastnost 2');

Napaka!

ERROR: insert or update on
 table "artikli_dodatne_lastnosti" violates foreign key
 constraint "artikli_dodatne_lastnosti_artikel_id_fkey"
DETAIL: Key (artikel_id)=(1) is not present in table "artikli".

No, super, kaj pa zdaj? Nič, po nekaj urah študiranja sem obupal, ne gre. Vsaj ne s table inheritance in ne, če želim ohranit foreign key constraint, kar pa želim. Lahko se seveda motim, rešitve sprejemam na komentarje. Problem sem sicer rešil, ampak na povsem drug način. O tem pa čez nekaj dni.

Updated: